Restaurering i fors

Länsstyrelser, kommuner, privat ägare och andra aktörer restaurerar forsar för att återskapa en naturlig och variationsrik vattenmiljö.

Restaureringen i fors innebär att flera behov och intressen kan tas tillvara.

Paddelbara forsar 

En paddelbar fors har samma fysiska principer som vattenlevande organismer behöver. Stenar i olika storlekar bromsar flödet och fördelar fallhöjden progressivt. Bakom de större stenarna skapas bakvatten. Forspaddlare använder bakvatten för att svänga eller paddla uppströms.

Variation i vattendrags botten gynnar den akvatiska livsmiljön och gynnar dessutom friluftsaktivitet för människor som fiske och forspaddling. Varierande storlekar på stenar och olika nivåer i djupet har positiva inverkan.

Måtten nedan ger en idé på hur stort och djupt bakvatten och huvudfåran behöver vara för att kunna paddla mellan stenarna. Skissen förklarar minimala behoven för att forsen blir paddelbar med en kajak som är 3,50 m lång. Målet med skissen är att kunna kombinera flera behov och intresse (biotopsåtgärder, friluftsliv, forspaddling mm).

För att forspaddling ska vara möjligt bör djupet bakom ett antal stenar och i huvudfåran vara minst 0,8 m vid lägsta vattenflöde. Ett flertal bakvatten behöver vara ca 12 m långa. Det behövs dessutom minst 8 m mellan stenarna som skapar dessa bakvatten. Kanotister kan då paddla både nedströms och uppströms.

 

Nedan finns ett arbetsmaterial för restaureringen i Svärdsjöån vid Sågdammen.

Restaurering-Sågdammen-Svärdsjö  (Sågdammen – 2018)

 

Mer kommer…